Principper for projektopgaven og obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)
 
Ordblindeinstituttets elever følger folkeskolens almindelige bestemmelser om projektopgaven i 9. klasse samt obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse (OSO).
 
Arbejdet indgår i årsplanen for de 2 klassetrin og fastlægges ved skoleårets start.
 
Den enkelte elev og lærer aftaler, hvem der skal inviteres til fremlæggelsen.
 
 
Vedtaget af Ordblindeinstituttets skolebestyrelse d. 3. maj 2011
 
 
Marianne Ingemann
Formand for skolebestyrelsen