IT-hjælpemidler til ordblinde
 
Læse- og skrivevanskeligheder kan kompenseres med it-hjælpemidler. For nogle ordblinde er hjælpemidlerne genvejen til selvstændig læsning og skrivning. Andre vil opleve, at hjælpemidlerne kun til dels afhjælper læse- og skrivevanskelighederne. Det afhænger af den ordblindes forudsætninger samt af den faglige indsigt, som hjælpemidlerne bliver formidlet med
 

På OI bruger vi primært iPads på mellemtrinnet og computere i udskolingen således, at vores ordblinde elever opnår viden om og erfaring med begge dele. iPads og computere bruges i alle fag som skrive- og læsestøtte.

Vi bruger programmerne CD-ord og AppWriter som kompenserende skrive- og læseværktøj. Vi anbefaler disse hjælpeværktøjer til elever med læsevanskeligheder.

Vi anbefaler løbende relevante apps på Oi’s Facebookside og anbefaler generelle undervisningsværktøjer på vores blog.

Du kan læse mere om IT-hjælpemidler til ordblinde på følgende sider:

Ordblineforeningen.dk - it-hjælpemidler
Etlivsomordblind.dk - Hjælpemidler til ordblinde
Ordklar.dk - Hælpemidler til ordblinde