Principper for skole-hjem samarbejde

 

 

1) Før optagelse på skolen

 

2) Visitationen

 

3) Goddag-dag for elever der starter 1/8

 

4) Første klasseforældremøde

 

5) Revisitations-/udskolingsmøder

 

6) Elevbeskrivelser til revisitation

 

7) Skole/hjemsamtaler

 

 

8) Den løbende kontakt mellem skole og hjem

 

9) Specialistfunktionerne

Skolen råder over

Lærerne kan efter forældrenes samtykke henvise til psykolog og talepædagog. Forældrene og eleverne kan også selv henvende sig.

 

10) Forældreinformation, generelt

 

Vedtaget af Ordblindeinstituttets skolebestyrelse d. 29. november 2017.

 

Linda Hofman

Formand for skolebestyrelsen